Zwrot ubezpieczenia pomostowego przy kredycie hipotecznym

17 września br. wprowadzono zmiany w przepisach o kredycie hipotecznym, dzięki którym banki będą musiały zwracać kredytobiorcom tak zwane ubezpieczenie pomostowe. To opłata pobierana w trakcie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Zazwyczaj wiąże się z wyższą marżą banku, zwiększającą miesięczną ratę kredytu.
Kupując dom czy mieszkanie na kredyt należy dokonać wpisu hipoteki do księgi wieczystej kupowanej nieruchomości. Do czasu uzyskania takiego wpisu, bank doliczał do raty kredytu to ubezpieczenie.

Największe problemy z wpisami do księgi wieczystej są w dużych miastach. Niektórzy czekają nawet ponad rok, płacąc dodatkowo od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie hipotecznym, przyjętą przez Sejm, banki będą te dodatkowe opłaty zwracać, albo też nie będą ich pobierać w ogóle.

▶️Umowy kredytowe podpisane (zawarte) od dnia 17 września 2022 roku – rezygnacja z podwyższenia oprocentowania do czasu, kiedy sąd wpisze hipotekę na rzecz banku do księgi wieczystej.

▶️ Umowy kredytowe podpisane (zawarte) do 16 września 2022 roku., a wpis hipoteki do księgi wieczystej zostanie wykonany 17 września lub później – koszt związany z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej bank zwróci na rachunek powiązany z kredytem. Zwrot będzie zrealizowany w ciągu 60 dni od daty wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Klient, aby otrzymać zwrot, nie musi składać żadnego wniosku a o dokonanym zwrocie poinformowany zostanie e-mailem.

Ta sama nowelizacja przepisów ma też skrócić czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, prawo ich dokonywania zyskają bowiem także notariusze. To klient zdecyduje, czy woli, żeby wpisem zajął się, jak dotychczas sąd, czy notariusz.