Marzysz o własnym M? Zobacz aktualności z rynku kredytów hipotecznych na 2019r.

Jeśli na liście Twoich planów noworocznych znajduje się marzenie o własnym M myślę, że mogą zainteresować Cię aktualności z rynku kredytów hipotecznych na 2019 r. . Mam nadzieję, że przedstawione informacje pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję.

2018 był bardzo udany dla rynku kredytów hipotecznych, rok 2019 siłą rozpędu również zaczął się bardzo dobrze.

Sprzedaż hipotek w 2018 r. mogła wzrosnąć nawet o 20% względem 2017 r. osiągając rekordowy poziom ok. 54 mld. zł.  m. in za sprawą niskich stóp procentowych, dzięki którym kredyty hipoteczne są tanie i  stosunkowo łatwo dostępne.

Poniżej przesyłam kilka najważniejszych informacji z obszaru kredytów hipotecznych na 2019 rok

Stopy procentowe w 2019 r.

Niska dynamika inflacji i dobra sytuacja gospodarki wskazują, że do końca 2019 roku a nawet w 2020 r. poziom stóp nie ulegnie zmianie i utrzyma się na poziomie 1,7%. To bardzo dobra informacja dla osób spłacających kredyty – oznacza bowiem, że wysokość raty kredytowej nie ulegnie zwiększeniu

Dzięki niskim stopom procentowym utrzymany zostanie wysoki popyt na kredyty mieszkaniowe.
Biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie na nieruchomości, rosnące wynagrodzenia, nie powinniśmy oczekiwać spektakularnych obniżek  cen mieszkań, raczej niewielkich spadków.

Wkład własny

W 2019 roku wysokość wkładu własnego pozostanie na niezmienionym poziomie – aby dostać kredyt na mieszkanie trzeba posiadać wkład własny w wysokości 20% wartości nabywanej nieruchomości.  Warto jednak zauważyć, że chociaż minimum  wynosi teoretycznie 20%, to w większości banków wciąż możliwe jest zaciągnięcie kredytu z 10% wkładem własnym  lub nawet – w przypadku dwóch banków – uzyskanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego.

Koncepcja posiadania wkładu własnego ma na celu zmniejszenie kosztu kredytu hipotecznego i większą ochronę finansową całego zobowiązania.

Polityka kredytowa banków

W 2018 r. polska gospodarka rozwijała się w rekordowym tempie 5,1%, scenariusz na 2019 r. zakłada stopniowe spowolnienie wzrostu gospodarczego do poziomu ok. 3,5-4 proc.

Banki oczekując wolniejszego wzrostu gospodarki mogą delikatnie zaostrzać kryteria przyznawania kredytów hipotecznych poprzez bardziej dokładne sprawdzanie zdolności kredytowej potencjalnych klientów.

Mniej banków w 2019

Miniony rok był rokiem przejęć i połączeń na rynku bankowym. Bank Zachodni WBK rozpoczął działalność pod szyldem Santander Bank Polska i przejął wydzieloną część Deutsche Bank Polska, a Raiffeisen Polbank został wchłonięty przez BGŻ BNP Paribas. W IV kwartale 2019 roku Bank Millennium przejmie kontrolę nad Eurobankiem. Z czasem okaże się, jaki wpływ na oferty banków będzie miała postępująca konsolidacja sektora bankowego.

Nowa Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje obecnie nad nową wersją Rekomendacji S, która ma zmienić politykę kredytową w polskich bankach.

W nowym wydaniu rekomendacja S nakłada na banki obowiązek wprowadzenia do oferty kredytów hipotecznych opartych o stałą lub okresowo stałą lub okresowo stałą stopę procentową, które. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć przed wzrostem stóp procentowych, gwarantując bezpieczeństwo dla klienta. Ta opcja jest już teraz praktykowana przez niektóre banki, jednak ze względu na parametry cenowe nie cieszy obecnie zbytnim zainteresowaniem Klientów.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem może być mechanizm Klucz za dług.
Mówiąc w sporym uproszczeniu, mechanizm Klucz za dług zakłada, że w przypadku problemów ze spłatą kredytu hipotecznego, kredytobiorca przenosi prawo własności nieruchomości na bank. Zostawia mieszkanie bankowi, ale zostaje również bez długu. Warto dodać, że to rozwiązanie będzie dostępne dla nielicznych klientów – posiadających wysokie dochody oraz wkład własny na poziomie 30%.

Rok 2019 może przynieść różne scenariusze jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, przez co będzie na pewno ciekawy dla branży.