Najważniejsze zapisy ustawy o kredytach hipotecznych oraz nadzorze nad pośrednikami finansowymi.

Ustawa o  kredytach hipotecznych oraz nadzorze nad pośrednikami finansowymi jest implementacją unijnej dyrektywy MCD , która ma na celu ochronę konsumentów, którzy zaciągają kredyt na zakup nieruchomości oraz reguluje rynek pośrednictwa kredytowego w Polsce. 

Ustawa weszła w życie 22 lipca 2017 roku.

Poznaj najważniejsze zapisy ustawy o kredytach hipotecznych oraz nadzorze nad pośrednikami finansowymi 

1. Prowizja za wcześniejszą spłatę tylko przez 3 lata

W przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową po trzech latach spłaty nie będzie można już pobierać opłat. Opłatę  za wcześniejszą spłatę będzie można zastrzec tylko w pierwszych trzech latach trwania umowy. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty i nie będzie mogła przekroczyć kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty.

Dla kredytów ze stałą stopą procentową, opłata za wcześniejszą spłatę będzie mogła być pobierana w całym okresie, w którym obowiązuje sztywne oprocentowanie.

2. Obowiązek wydania decyzji ostatecznej w ciągu 21 dni

Zgodnie z nową ustawą banki  będą miały  21 dni od dnia złożenia przez klienta wniosku o kredyt na wydanie decyzji i poinformowanie o niej zainteresowanego. Z kolei już po zawarciu umowy klient będzie miał 14 dni na jej wypowiedzenie,

3. Łatwiejsze porównanie kredytu i wariantu kredytu

Ustawodawca wprowadza też regulacje dotyczące sposobu reklamowania kredytów hipotecznych. Banki będą musiały wyraźnie wskazać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania w miejscu co najmniej tak widocznym jak informację o oprocentowaniu kredytu hipotecznego oraz informować o innych warunkach kredytu, takich jak czas jego trwania, rodzaj oprocentowania, liczba i wysokość rat. Ponadto banki nie będą mogły uzależniać przyznania kredytu od nabycia innych produktów przy okazji kredytu hipotecznego. Sprzedaż łączona nadal będzie dozwolona ale nie może być stosowana  jako warunek przyznania kredytu.

4. Wprowadzenie tzw formularza informacyjnego

Już na etapie składania wniosku klient składając wniosek u pośrednika kredytowego dostanie szczegółowy formularz informacyjny, w którym będą wyszczególnione wszystkie możliwe koszty, dane pośrednika, banków, warunki spłaty itp.

Klient będzie musiał otrzymać porównanie oferty bez żadnych produktów dodatkowych oraz z produktami dodatkowymi, by widział dokładnie jak skorzystanie z innych produktów banku wpływa na ofertę kredytową.

Parametry przedstawione na wniosku będą wiążące dla klienta, czyli ma on gwarancję, że takie same będą na umowie kredytowej.

5. Wsparcie dla osób mających problem ze spłatą kredytu 

W myśl ustawy banki będą miały obowiązek oferowania restrukturyzacji kredytu, gdy kredytobiorca będzie miał kłopot ze spłatą (wakacje kredytowe bądż wydłużenie okresu kredytowania)  Dopiero gdy restrukturyzacja nie przyniesie efektu, kredytobiorca będzie miał sześć miesięcy na sprzedaż mieszkania.

6. Wprowadzenie regulacji dla pośredników kredytowych 

Zgodnie z obowiązującą ustawą udzielaniem kredytów będą mogli zajmować się tylko certyfikowani pośrednicy lub ich agenci. Aby zostać takim pośrednikiem, trzeba będzie zdać egzamin państwowy na pośrednika hipotecznego lub mieć wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze.

Po zdaniu egzaminu KNF będzie wydawać pośrednikom zezwolenia i wpisywać na listę.

Inne – 

Kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie w walucie lub indeksowany do waluty, w której konsument otrzymuje  większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów”.

Ponadto zgodnie z ustawą kredyty  hipoteczne będą mogły udzielać tylko banki i SKOK-i, czyli instytucje podlegające nadzorowi KNF. Nie będą ich mogły udzielać np. firmy pożyczkowe.

Reasumując  wprowadzone zmiany oceniam pozytywnie ponieważ ustawa jest bardzo pro konsumencka dająca lepszą pozycję klientowi względem banków , a także wprowadzone regulacje na rynku pośrednictwa kredytowego sprawią, że będziemy mieć do czynienia starając się o kredyt z osobami bardziej kompetentnymi i profesjonalnymi -)