Przyszłość rynku deweloperskiego w Waszawie.

▶️ Dalsza nierównowaga popytu i podaży na nowe mieszkania,
▶️ postępujące wzrosty cen – już dzisiaj warszawiacy muszą pracować na metr kwadratowy mieszkania dwukrotnie dłużej od mieszkańców Poznania,
▶️ odpływ ludności do tańszej strefy podmiejskiej,
▶️ spadek atrakcyjności inwestycyjnej Warszawy. Nowe inwestycje mieszkaniowe na większą skalę pojawią się w miastach satelitach, gdzie pracujący w Warszawie będą szukać tańszego M.

Tak w skrócie można określić prognozy deweloperów dla Warszawy na kolejne lata.

Wyzwaniem dla deweloperów jest deficyt odpowiednich gruntów oraz spadająca liczba pozwoleń na budowę.
Warszawscy deweloperzy zaobserwowali w ostatnich dwóch latach znaczne wydłużenie czasu niezbędnego do uzyskania pozwoleń na budowy i warunków zabudowy. Narzekają na administrację stolicy, że obecnie budowa bloku trwa znacznie krócej niż uzyskanie wszystkich decyzji.

Firmy deweloperskie twierdzą, że za malejącą ofertę mieszkań na rynku pierwotnym i ich galopujące ceny w stolicy odpowiada właśnie malejąca liczba pozwoleń na budowę.

Według raportu JGG JLL „Budownictwo mieszkaniowe w Warszawie — stan obecny i zagrożenia rozwoju”- w Warszawie doszło do najgłębszego od 5 lat załamania podaży nowych mieszkań deweloperskich spośród sześciu największych miast Polski.

Autorzy raportu przewidują dalszy znaczny wzrost cen mieszkań, który w latach 2023-2024 sięgnie nawet kilkudziesięciu procent i będzie dużo szybszy, niż prognozowany wzrost wynagrodzeń.
Ratusz nie zgadza się z treścią raportu – rzeczniczka tłumaczy, że wszystkie decyzje są wydawane w ustawowym terminie. Nastąpiło za to załamanie jakości składanych wniosków, które inwestorzy muszą wielokrotnie poprawiać.
Wnioski wymagają uzupełnienia, uzgodnienia itd., i z tego powodu bieg terminu wydania decyzji jest zawieszony.

Autorzy raportu proponują opracowanie długoletniej strategii rozwoju sektora mieszkaniowego w skali aglomeracji. Sposobem może być zwiększona podaż terenów mieszkaniowych w Warszawie oraz przyspieszenie procedur administracyjnych.