Z tym poradnikiem bardziej świadomie przygotujesz się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

Załóżmy, że masz już na oku wymarzone mieszkanie: fajna okolica, bliskość do pracy – nadeszła więc pora podjąć decyzję o wzięciu kredytu. Decyzja o kupnie mieszkania na kredyt jest bardzo poważną decyzją, ponieważ bierzemy na siebie odpowiedzialność spłaty zobowiązania przez długie lata. Warto więc należycie przygotować się do tego procesu. Przygotowałem dla Ciebie poradnik, w którym objaśniam Ci jak krok po kroku przygotować się do tej operacji.

1. Zacznij żyć tak, jakbyś już dziś spłacał kredyt

Mam tu na myśli taką sytuację, aby np. przez pół roku odkładać pewną sumę pieniędzy, która mniej więcej odpowiadałaby wysokości raty kapitałowo-odsetkowej. Będzie to dla Ciebie swojego rodzaju testem, który zweryfikuje, czy jesteś gotów na zaakceptowanie takiej sytuacji.

2Przygotuj wkład własny

Aby móc wnioskować o kredyt, należy okazać się tzw. wkładem własnym. Warto dodać, że im wyższym wkładem dysponujemy, tym lepszą mamy pozycję względem banków i w rezultacie możemy oczekiwać korzystniejszych warunków cenowych. Minimalny wkład własny nadal obowiązuje na poziomie 10% .

3Nie zapominaj o „poduszce finansowej”

W perspektywie zaciągnięcia kredytu hipotecznego warto mieć także odłożone środki, na wypadek różnych zdarzeń losowych takich jak np. utrata pracy. Dysponowanie pewną kwotą ułatwiłoby nam funkcjonowanie i spłacanie kredytu przez kilka miesięcy do momentu znalezienia nowego zatrudnienia.

4. Zadbaj o swoją historię kredytową (BIK)

Warto przy tej okazji dokonać restrukturyzacji swoich istniejących zobowiązań kredytowych, jest to dobra okazja, aby pospłacać swoje kredyty, a tym samym uwolnić swoją zdolność kredytową i zrobić miejsce dla planowanego zobowiązania. Warto też upewnić się czy nie zalegamy z płatnościami względem banków poprzez uzyskanie tzw. raportu kredytowego, który można zamówić poprzez stronę www.bik.pl.

5Zweryfikuj swoje możliwości kredytowe

Jest to bardzo istotny element całego procesu, ponieważ ta weryfikacja odpowie Ci na pytanie, jakim możesz dysponować budżetem, a co za tym idzie, w jakim przedziale cenowym możesz szukać wymarzonego mieszkania.

W tym aspekcie zapraszam na bezpłatne spotkanie w celu zbadania Twojej zdolności kredytowej . Ostatnio na moim profilu facebookowym www.facebook.com/dominikmakuchbankowoschipoteczna/ publikowałem post o tytule „Jak przygotować się do spotkania z ekspertem kredytowym w sprawie kredytu hipotecznego”– znajdziesz tam podpowiedź, jakie informacje /dokumenty należy ze sobą wziąć na spotkanie, aby możliwie precyzyjnie tą zdolność oszacować.

Ponadto istotną zaletą współpracy z niezależnym ekspertem kredytowym będzie fakt, iż w jednym miejscu będziesz mógł powierzyć swoją sprawę do kilku banków ograniczając w ten sposób ryzyko nieotrzymania pozytywnej decyzji lub niesatysfakcjonującej decyzji, a także mając do dyspozycji 2-3 decyzje kredytowe zyskasz lepszą pozycję negocjacyjną w kontekście uzyskania najatrakcyjniejszych warunków cenowych.

Równie ważne jest, że w całym procesie uzyskiwania finansowania będziesz mieć do dyspozycji osobę, która przeprowadzi Cię przez wszystkie formalności – od reprezentowania Ciebie wobec banków, po szczegółowe omówienie zapisów umowy kredytowej i dopilnowanie procesu uruchomienia kredytu.

 

Reasumując, proces przygotowania się do zaciągnięcia kredytu może nie jest łatwy, ale warto się nad tym pochylić, ponieważ wszystkie wymienione małe czynniki tworzą całość i tak jak w życiu – jeśli mamy coś zaplanowane, jeśli mamy zbudowany harmonogram działań, wówczas rzeczy dzieją się w sposób bardziej komfortowy i przewidywalny, a my w tym wszystkim nie czujemy się zagubieni.