Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Inflacja 10,9%, ciągłe podwyżki stóp procentowych sprawiają, że kredyty hipoteczne coraz bardziej drożeją. Nie wszyscy kredytobiorcy są na to przygotowani, przez co pojawia się problem z terminowym regulowaniem rat.

Rozwiązaniem dla osób nieradzących sobie ze spłatą kredytu może okazać się pomoc ze strony państwa.

Od kilku lat działa w Polsce Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który zasilany jest ze składek banków. FWK działa na podstawie Ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

▶️ Wsparcie kredytobiorców – kto może liczyć na pomoc ze strony państwa?

Możliwość skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest dostępna dla osób, które spełnią ściśle określone wymogi formalne. Przede wszystkim jest wymagane pojawienie się jednej z 3 przesłanek:
ℹ️ co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
ℹ️ rata jest wyższa niż 50 proc. miesięcznych dochodów
ℹ️ miesięczny dochód pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza obecnie do 1200 zł na osobę.

Stosowny wniosek trzeba złożyć w banku, który udzielił kredytu.

Wsparcie z BGK wynosi do 2 tys. zł miesięcznie do raty kredytowej przez trzy lata. Oznacza to możliwość otrzymania do 72 tys.
Po otrzymaniu ostatniej raty wsparcia, zaczyna obowiązywać dwuletnia karencja. Po tym czasie otrzymana kwota wsparcia zostanie podzielona aż na 144 nieoprocentowane raty, czyli na 12 lat.
Co więcej, jeśli kredytobiorca terminowo spłaci 100 rat, pozostałe zostaną umorzone. Jeśli więc ktoś zadłużył się w funduszu na 72 000 zł, może liczyć na umorzenie 22 000 zł.
Z BGK pomoc dla kredytobiorców udzielana jest także osobom, które sprzedały nieruchomość sfinansowaną wcześniej zaciągniętym kredytem, ale z uzyskanej w ten sposób kwoty nie udało im się spłacić go w całości.

▶️ Kto nie może skorzystać z pomocy FWK?

Wsparcia z Funduszu nie uzyska kredytobiorca, który sam wypowiedział umowę o pracę lub utracił ją z własnej winy. W przypadku, gdy kredyt był objęty ubezpieczeniem z tytułu utraty pracy, można się starać o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, ale dopiero po upływie okresu, w którym wypłacane jest świadczenie wynikające z tego ubezpieczenia.
Na pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie mogą także liczyć kredytobiorcy, którzy są właścicielami innego mieszkania czy domu.