6 pomysłów na wkład własny.

Obecnie w dobie szybko rosnących cen mieszkań dla wielu młodych Polaków, rozpoczynających dopiero karierę zawodową, nie posiadających jeszcze dużych oszczędności, wymóg posiadania wkładu własnego stanowi największą barierę w uzyskaniu finansowania z banku.

Zgodnie z Rekomendacją S, wprowadzoną w życie przez Komisję Nadzoru Finansowego, aby dostać kredyt na mieszkanie trzeba posiadać wkład własny w wysokości 20% wartości nabywanej nieruchomości, przykładowo, kupując mieszkanie warte 300 tys. zł trzeba posiadać 60 tys. wkładu własnego.

Warto jednak zauważyć, że chociaż minimum  wynosi teoretycznie 20%,
to część banków nadal umożliwia  zaciągnięcie kredytu z 10% wkładem własnym, wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami wynikającymi z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, w postaci podwyższonej marży obowiązującej do czasu, kiedy saldo nie spadnie poniżej 80% wartości nieruchomości. Na szczęście są też banki, które dopuszczają finansowanie z minimalnym wkładem własnym 10% gdzie nie występują żadne koszty związane ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.

Poniżej przedstawiam kilka pomysłów na wkład własny do transakcji –

  1. Brakujący wkład własny do kredytu hipotecznego może stanowić dofinansowanie uzyskane dzięki pomocy rodziny np. w formie darowizny
  2. Wkład własny można również pozyskać przy wsparciu pożyczki wziętej przez rodziców lub innych członków rodziny i przekazanej dziecku/rodzeństwu
  3. Kolejną metodą jest zabezpieczenie się na dwóch nieruchomościach. Jeżeli mamy inne mieszkanie, dom lub grunt, które nie są obciążone hipoteką to bank może przyjąć je jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu nie wymagając przy tym uiszczania gotówkowego wkładu własnego (pod warunkiem że wartość nieruchomości jest wyższa niż wymagana wysokość wkładu własnego). Co ważne są też banki, który akceptują jako zabezpieczenie – nieruchomość osoby trzeciej i jednoczenie nie wymagają, aby ta osoba/dostawca zabezpieczenia przystąpił do kredytu.
  4. W sytuacji kiedy dysponujemy inną własną nieruchomością, którą chcemy sprzedać, bank może zaakceptować na poczet wkładu własnego całą lub część kwoty z planowanej sprzedaży obecnego M, pod warunkiem, że transakcja sprzedaży nieruchomości zakończy się przed uruchomieniem kredytu.
  5. Okazyjnie kupione mieszkanie lub dom, po cenie która znacznie odstaje od cen rynkowych może być również rozwiązaniem problemu z wkładem własnym, w tym przypadku dwa działające na rynku banki zaakceptują różnicę pomiędzy wartością rynkową a ceną transakcyjną (wirtualną nadwyżkę) jako wkład własny.
  6. Dodatkowymi źródłami wkładu własnego mogą być także:

– środki pochodzące z książeczki mieszkaniowej zarówno tej z premią gwarancyjną jak i bez premii, ważne aby właściciel książeczki był kredytobiorcą /przed wnioskowaniem o kredyt w placówkach PKO BP można zrobić cesję na odpowiednią osobę/,

–  zastaw na obligacjach skarbowych.