Polski Ład: kredyty hipoteczne bez wkładu własnego!

Jeden z kluczowych projektów programu Polski Ład staje się faktem.

W dniu 29 października 2021 r. Sejm przypieczętował Polski Ład – ustawę, która przewiduje, że wkład własny kredytobiorców biorących udział w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie gwarantował Skarb Państwa.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego najpewniej zadebiutuje na przełomie maja i czerwca przyszłego roku, dokładny termin nie jest jeszcze znany. Będzie można go przeznaczyć na zakup mieszkania na własność (na rynku pierwotnym oraz wtórnym) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pokryje on również  koszty budowy domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie), zakupu na własność działki (jej części) pod budowę domu.

Program kierowany jest do osób, które posiadają zdolność kredytową (dochody umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie), ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny.
Program dotyczy zarówno singli, małżeństw, jak i par z dziećmi.

Zgodnie z ustawą państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie gwarantować wkład własny do 20 proc. kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. Kredyt będzie udzielany na okres minimum 15 lat.  Mieszkania, które będzie można nabyć bez wkładu własnego, nie mogą przekraczać ustalonego limitu ceny za 1 m kw.
Za udzielenie gwarancji (która zastąpi wkład własny) trzeba będzie zapłacić prowizję w wysokości 1% kwoty objętej gwarancją. Ponadto gwarancja nie będzie trwała przez cały okres spłaty preferencyjnego kredytu. Będzie wygasała, gdy tylko dokonane spłaty kredytu odpowiednio obniżą poziom zadłużenia (np. poniżej 90% wartości nieruchomości).

Co do zasady z pomocy będzie można skorzystać, gdy nie ma się domu lub mieszkania. Z grona beneficjentów będą też wyłączone te osoby, które taką nieruchomość darowały komuś z rodziny (I lub II grupa podatkowa). Od tych reguł jest wyjątek. Warunek nieposiadania własnej nieruchomości nie dotyczy gospodarstw domowych w skład których wchodzi dwoje lub więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2, gdy dzieci jest dwoje, 75m2, gdy dzieci jest troje, i 90m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Co ważne, w miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego 60 tys. zł.

Warto jednak zaznaczyć, że gwarancja to nie jest dopłata.
Zatem w przypadku, gdy zdecydujemy się na kredyt z rządową gwarancją to, de facto zaciągniemy kredyt na 100 proc. wartości nieruchomości.
Wsparcie państwa polega tu nie na tym, że zostanie nam „darowana” pewna kwota, ale że w ogóle będziemy w stanie skorzystać z kredytu hipotecznego, mimo że nie spełniamy podstawowego dzisiaj warunku – posiadania co najmniej 10 proc. wkładu własnego. Zapewne wiązać się to będzie z wyższą marżą kredytu, a zatem oferta taka będzie po prostu droższa.