Czy 500+ lub alimenty mogą zwiększyć zdolność kredytową?

Wielu moich Klientów dopytuje mnie czy świadczenie 500+ wpłynie na ich zdolność kredytową w perspektywie wnioskowania o kredyt mieszkaniowy – krótko mówiąc czy 500+ pozwoli im na zaciągnięcie wyższej kwoty kredytu?

Otóż niestety właściwie żaden bank nie uwzględnia tego świadczenia do oceny zdolności kredytowej, świadczenie to również nie wpłynie na decyzję kredytową ani na zaproponowane przez bank warunki cenowe.

Dlaczego tak się dzieje?

Świadczenie z programu „Rodzina 500+” ma z góry określony maksymalny termin jego uzyskiwania /maksymalnie do osiągnięcia 18 roku życia dziecka/,
ani pewne /wymiar i wysokość mogą każdej chwili ulec zmianie/, tymczasem okres spłaty kredytów hipotecznych wynosi zazwyczaj 25-30 lat.

Krótko mówiąc – świadczenie, którego prawo do pobierania wygasa
w znaczącej większości wiele lat przed dniem całkowitej spłaty udzielonego kredytu nie stanowi dla banków stabilnego dodatkowego źródła dochodu.

Warto też wspomnieć o świadczeniach z tytułu alimentów – one również nie stanowią dla banków stałego dodatkowego źródła dochodu, a tym samym nie są brane do wyliczenia maksymalnej kwoty kredytu .

Należy jednak pamiętać, że co prawda alimenty nie podnoszą zdolności kredytowej osoby, która takie świadczenie otrzymuje – ale osoba, która takie świadczenie płaci będzie zobligowana do wykazania tego obciążenia wobec banku w perspektywie ubiegania się o kredyt, tym samym wysokość ponoszonych alimentów obniży jej zdolność kredytową.

AKTUALIZACJA

W ostatnim czasie pojedyncze banki w tym m.in. BOŚ i Alior Bank zaczęły dopuszczać  możliwość obniżenia o wysokość  świadczenia 500+ lub innego świadczenia opiekuńczo-socjalnego w tym alimentacyjnego, wysokości  kosztów utrzymania gospodarstwa domowego przy obliczaniu maksymalnej wartości kredytu, co w praktyce może mieć wpływ na podwyższenie możliwości kredytowych, jednak wymaga to zawsze indywidualnej oceny ze strony danego banku.