Pożyczki pozabankowe dla firm

Znaczna liczba przedsiębiorstw w Polsce napotyka trudności w dostępie do kapitału na finansowanie działalności.

Banki, jak wiadomo, niechętnie finansują firmy małe i bez długiej historii. A VAT, ZUS oraz PIT trzeba zapłacić niezależnie od tego czy się już dostało pieniądze z wystawionych faktur, czy jeszcze nie. Dlatego przedsiębiorcy, często dla zachowania płynności finansowej, zmuszeni są do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania poza systemem bankowym.
Jedną z form takiego finansowania jest pożyczka pozabankowa, którą znacznie łatwiej uzyskać ze względu na brak uciążliwych formalności i szczegółowego weryfikowania zdolności kredytowej.

Faktem jest, iż pozabankowe kredyty dla firm zyskują coraz większą popularność, do czego z pewnością przyczyniły się obecne warunki gospodarcze, na skutek którego banki zaostrzyły wymogi dotyczące udzielania kredytów i pożyczek. To także pochodna wypracowanego modelu biznesowego banków oraz zwiększającego się popytu na niskokwotowe i krótkoterminowe pożyczki nieopłacalne z punktu widzenia banków.

To, co zniechęca banki, sprzyja prowadzeniu biznesu przez firmy pożyczkowe. Najczęściej w ofertach instytucji pozabankowych znaleźć można następujące pożyczki dla firm:

  • chwilówki dla osób prowadzących działalność gospodarczą – pozabankowe chwilówki oferowane są na 30 dni lub 60 dni, a więc są one przeznaczone na pokrycie jedynie bieżących wydatków,
  •  firmowe pożyczki na raty – pożyczki ratalne udzielane są w większej kwocie niż chwilówki i można je spłacać nawet przez kilka lat w stałych miesięcznych ratach,
  • pożyczki hipoteczne dla firm – opiewają na wysokie kwoty i są udzielane pod zabezpieczenie na nieruchomości,
  • pożyczki pod zastaw – w ich przypadku zabezpieczeniem może być nieruchomość, pojazd lub inne składniki majątku trwałego firmy,
  • pożyczki gotówkowe dla nowych firm – udzielane są przedsiębiorcom potrzebującym środków na otwarcie biznesu,
  • pożyczki pomostowe – przeznaczone są na spłatę zadłużenia ZUS i US dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie ubiegają się o kredyt w banku (dzięki pożyczce mogą spłacić zadłużenie będące przeszkodą w uzyskaniu takiego finansowania).

Pozabankowe pożyczki dla firm oferują głównie instytucje pożyczkowe wpisane do rejestru KNF, a także różnego rodzaju przedsiębiorstwa finansowe i fundusze. Są to legalnie działające firmy, przestrzegające ustawowych limitów kosztów.

Firmy pożyczkowe cechuje większa elastyczność, jeśli chodzi o wymagane dokumenty i pozostałe procedury. Należy jednak zauważyć, że coraz więcej przedsiębiorców o dobrej sytuacji sięga po tego rodzaju środki finansowe, chcąc w ten sposób uniknąć zdecydowanie bardziej skomplikowanych procedur bankowych.

Firmy pożyczkowe kojarzą się z łatwymi do uzyskania, ale drogimi pożyczkami. Jest w tych trochę racji – produkty oferowane przez instytucje pozabankowe są droższe, niż te, oferowane przez banki. W ten sposób firmy rekompensują sobie wysokie ryzyko, związane z ewentualną niewypłacalnością klientów.

Głównymi zaletami pożyczek pozabankowych są krótki czas rozpatrzenia wniosku i łatwość otrzymania, bez konieczności podawania celu przeznaczenia środków, a także bez potrzeby przedkładania szczegółowej dokumentacji. Firmy pożyczkowe, w porównaniu z bankami, akceptują krótszy staż działalności i znacznie niższy minimalny próg scoringowy. Nowym kierunkiem jest sięganie po finansowanie pozabankowe przez tzw. startupy lub znajdujące się w coraz lepszej sytuacji finansowej; wynika to m.in. z rozszerzenia oferty pożyczek dla przedsiębiorców. Firmy, napotykając wysokie wymagania banków w postaci skomplikowanych i czasochłonnych procedur kredytowych, często nie otrzymują kwoty, o jaką wnioskują, tracąc przy tym czas i okazje biznesowe. Przedsiębiorcy, aby wypełnić powstałą lukę finansową, szukają wsparcia w firmach pożyczkowych, gdzie łatwiejszy i niemal natychmiastowy dostęp do źródła finansowego umożliwia realizację zamierzonych celów gospodarczych.