Faktoring – czyli środki finansowe na koncie zaraz po wystawieniu faktury.

Nie wiem czy wiesz, że jednym z głównych problemów dzisiejszych przedsiębiorców jest ryzyko wydłużających się terminów płatności kontrahentów.  To może się odbić na problemach z płynnością.

Właśnie utrata płynności finansowej jest najczęstszą przyczyną upadłości wszelkiego rodzaju firm.

Sposobem na to aby uniknąć pułapki utraty płynności finansowej, jest skorzystanie z usługi finansowej, którą jest faktoring. 

Jeśli wystawię fakturę, której termin płatności wynosi np. 30 dni, a pieniądze dostanę dopiero po dwóch-trzech miesiącach, to muszę mieć poduszkę finansową żeby zapłacić ZUS, PIT i VAT (dwa ostatnie – od dochodu, którego jeszcze nie mam). Firmy faktoringowe zajmują się dostarczaniem finansowania pomostowego, bym nie musiał iść do firmy pożyczkowej.

Faktoring to jedna z dynamicznie rozwijających się metod pomagających przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności finansowej. Umożliwia szybkie finansowanie należności z odroczonym terminem płatności.
Do przeprowadzenia transakcji potrzebne są trzy strony: faktor (firma faktoringowa), faktorant (podmiot przedstawiający faktury do wykupu), dłużnik (podmiot, który ma zapłacić za towar lub usługę na podstawie wystawionej faktury).

Faktorant, chcąc szybciej odzyskać swoje należności, zwraca się do firmy faktoringowej. Po przedstawieniu jej faktur otrzymuje zaliczkę w wysokości na przykład 90 % wartości faktur. Ściągnięciem należności od dłużnika zajmuje się potem firma faktoringowa. Po odzyskaniu pieniędzy zwraca pozostałą część faktorantowi. Faktor za swoje usługi pobiera prowizję. Z reguły składa się ona z dwóch części: stałej kwoty, liczonej w procentach od wartości wykupionej faktury oraz kwoty zmiennej, zależnej od długości okresu finansowania.

Faktoring to rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku dużej części przedsiębiorców m.in.:

 • wystawiających faktury o odroczonym terminie płatności,
 • szukających poprawy płynności finansowej, dla których problemem są 14-120 dniowe terminy płatności faktur,
 • niemogących uzyskać kredytu lub tych, którzy nie chcą go zaciągnąć,
 • mających złe doświadczenia z finansowaniem bankowym (blokady rachunków, formalizm),
 • wysokie wymagania, długi proces.

Niektóre firmy faktoringowe specjalizują się w finansowaniu faktur wystawianych przez jednoosobowe działalności gospodarcze, które mają krótki staż na rynku, stosunkowo niewielkie obroty i niską zdolność kredytową, więc trudno im uzyskać kredyt dla firm w banku. Usługi faktoringowe sprawdzą się także w przypadku start-upów.

Dzięki usłudze faktoringu:

 • Poprawisz płynność finansową, poprzez natychmiastowe finansowanie faktury VAT.
 • Zyskasz stały dostęp do pieniędzy, nawet jeśli nie masz zdolności kredytowej umożliwiającej zaciągnięcie kredytu w banku.
 • Faktoring nie pogarsza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, więc można zaciągnąć kredyt bankowy, kiedy kondycja finansowa się polepszy.
 • Wydłużysz terminy płatności za sprzedany towar czy wykonaną usługę, dzięki czemu zwiększysz konkurencyjność na rynku.
 • Zmobilizujesz kontrahentów do terminowych płatności, ponieważ będą wiedzieli, że ewentualną windykacją może się zająć ściśle współpracujący z Tobą faktor.
 • Ograniczysz ryzyko współpracy z niewiarygodnym lub niewypłacalnym kontrahentem.
 • Nie będziesz się stresować rosnącą stopą procentową, jeśli skorzystasz z usług faktora, który nie uwzględnia stawki WIBOR w oprocentowaniu.
 • Faktor wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę, którą przeznaczysz na dowolny cel, np. wynagrodzenia pracowników, zakup paliwa, opłacenie księgowości czy pokrycie podatków.

Podsumowując, zawierając umowę faktoringu, dostawca nie tylko zapewnia sobie wygodne źródło finansowania, ale też uzyskuje wsparcie w procesie zarządzania należnościami.