Umowa przedwstępna – co powinna zawierać?

Kupno nieruchomości to jedna z ważniejszych decyzji w życiu. Dlatego istotne jest, aby transakcja ta odbyła się bezproblemowo i bezpiecznie.

Podpisanie umowy przedwstępnej kupna mieszkania powinno być jedną z pierwszych czynności, którymi kupujący zajmie się po znalezieniu idealnej oferty. Umowa zwiększa prawdopodobieństwo, że żadna ze stron nie wycofa się z transakcji.

W umowie przedwstępnej kupujący i sprzedający zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na określonych warunkach.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna nie ma uregulowanego prawnie wzoru, jej treść może być ustalona indywidualnie, jednak powinna zawierać najważniejsze informacje, które znajdą się na umowie przyrzeczonej.

ℹ️ Do najważniejszych zapisów w tym przypadku należą:

▶️ strony umowy
▶️ przedmiot umowy – rodzaj nieruchomości, adres, powierzchnia, typ własności, nr Księgi Wieczystej, właściciele, …
▶️ termin umowy przyrzeczonej
▶️ informacja o sposobie spłaty zadłużenia – jeżeli nieruchomość jest obciążona kredytem
o cena – również sposób płatności – jednorazowo, czy w ratach, nr rachunku zbywcy, terminy płatności, zaliczka/zadatek.

ℹ️ Jak napisać umowę przedwstępną?

Aby zawrzeć umowę przedwstępną kupna nieruchomości nie jest potrzebny notariusz​. Można podpisać zwykłą umowę cywilno-prawną.
Jednak tylko umowa notarialna powoduje, że kupujący ma prawo do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze sądowej, w przypadku gdy druga strona uchyla się od transakcji.
Z tego powodu ma większą ważność niż zwykła umowa cywilno-prawna.

ℹ️ Zwrot zadatku w przypadku nieotrzymania kredytu.

Nieodłącznym elementem przy podpisywaniu umowy przedwstępnej jest zadatek. Stanowi częściową zapłatę umówionej ceny za mieszkanie.
Pamiętajmy, że zadatek nie podlega zwrotowi ‒ wyjątkiem są sytuacje, w których obie strony ustaliły inaczej oraz zamieściły odpowiednie zapisy w umowie.
Przed podpisaniem umowy zadbajmy o odpowiednio sformułowaną klauzulę, która zabezpieczy nas finansowo w przypadku nieotrzymania kredytu z banku.