Rekomendacja S a zmiana warunków udzielania kredytów hipotecznych.

Od 1 lipca br. zmieniają się wymogi w zakresie udzielania przez banki komercyjne kredytów hipotecznych. Banki do tej daty miały czas, aby dostosować swoje regulacje do wymogów Rekomendacji S.
Najważniejsze zmiany z punktu widzenia kredytobiorcy dotyczą sposobu liczenia zdolności kredytowej. Od 1 lipca br. w przypadku wnioskowania o kredyt powyżej 25 lat (np. na 30 lat), zdolność będzie wyliczana przy założeniu okresu kredytowania 25 lat. W praktyce oznacza to, że nasza zdolność kredytowa będzie zauważalnie niższa i nie pożyczymy tyle pieniędzy co wcześniej.

Ponadto, banki muszą posiadać w ofercie kredyt z oprocentowaniem stałym. W rzeczywistości żaden z banków nie posiada w swoim katalogu produktów kredytu ze stałą stopą na cały okres obowiązywania umowy.
Banki wprowadziły oferty na najkrótszy dopuszczalny czas, czyli na 5 -7 lat.
Po tym okresie ponownie trzeba będzie podjąć decyzją czy włączyć oprocentowanie stałe na nowych warunkach, czy przejść na oprocentowanie zmienne.

Oprocentowanie stałe dostępne będzie nie tylko dla nowych kredytobiorców, ale także dla kredytów już udzielonych.
W tym przypadku, Klient zainteresowany zmianą, powinien zawnioskować o nią w banku, a następnie podpisać aneks do umowy kredytowej.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że oferta kredytu ze stałym oprocentowaniem jest sporo droższa od oprocentowania zmiennego, o czym pisałem w poprzednim poście.

Nowelizacja Rekomendacji S zawiera również postanowienia dotyczące kredytów dla osób zarabiających w walutach obcych. W tym przypadku udzielenie kredytu będzie możliwe wyłącznie gdy udział sumy dochodów uzyskiwanych w PLN w łącznym dochodzie przyjmowanym do kalkulacji zdolności kredytowej przekracza 50%. Dla dochodów innych niż PLN, przyjmowanych do wyliczenia zdolności kredytowej rekomendacja zakłada ich deprecjacje nawet o 50%.